Kvalitet och Miljö

Vi försöker minimera vår klimatpåverkan, målet är att frakta så mycket gods som möjligt med minsta möjliga antal körda mil. Ruttoptimeringssystem, flerfacksbilar och förnybara drivmedel är verktyg i arbetet. Vi har en toppmodern fordonsflotta varav drygt 20 procent idag går på förnybara drivmedel. BASAB har varit ISO-certifierade inom kvalitet och miljö sedan 2001.

Tillstånd och certifikat

Transport: 

 • Yrkestrafiktillstånd
 • Tillstånd för internationell godstransport på väg i yrkesmässig trafik
 • Tillstånd till yrkesmässig transport av avfall som inte är farligt avfall enligt 26§ avfallsförordningen (2001:1063)
  >> Läs mer (PDF)
 • Tillstånd till yrkesmässig transport av farligt avfall
  enligt 26§ avfallsförordningen (2001:1063)
  >> Läs mer (PDF)
 • Tillstånd för transport av animaliska biprodukter (ABP)
 • Tillstånd för yrkesmässig uthyrning av fordon

Kvalitet och miljö:

Kvalitetscertifierade enl. SS-EN ISO 9001:2015

Miljöcertifierade enl. SS-EN ISO 14001:2015

Certifikatnummer 14503836 & 14503578

>> Läs mer (PDF)

Vi är certifierade enligt Fair Transport

>> Läs mer (PDF)

Kvalitetspolicy

Kvalitet för BASAB innebär att alla inom företaget engagerar sig för att på bästa sätt utföra tjänsterna med den kvalitet som uppdragsgivare och kunder förväntar sig.

Detta uppnår vi genom att:
• lära av våra erfarenheter och ständigt försöka att finna de effektivaste lösningarna, vilket får våra kunder att känna att vi uppfyller ställda krav och arbetar seriöst och målmedvetet för att uppnå bästa kvalitet inom vår bransch.
• genom utbildning och information ha kunniga och motiverade medarbetare.
• alla i företaget skall vara införstådda med vår kvalitets-, miljö- och trafiksäkerhetspolicy.

Vi är stolta över att vara kvalitetscertifierade enligt:
ISO 9001:2015

Miljöpolicy

Vårt miljöarbete innebär att vi ska:

Utöver detta arbetar vi med miljö- och hållbarhetsfrågor på följande sätt:
• öka vår kunskap om vår verksamhets miljöfrågor.
• påverka, ställa krav på och involvera leverantörer och kunder i vårt miljöarbete.
• sträva efter ständiga förbättringar.
• bedriva verksamheten och utveckla företaget så att miljöpåverkan, så långt det är praktiskt och ekonomiskt försvarbart, begränsas och att en totalt god resurshushållning iakttas i verksamheten.
• minst uppfylla gällande miljölagstiftning, övriga lagar och andra krav.
• se miljöförbättrande åtgärder som långsiktiga investeringar

Vi är stolta över att vara miljöcertifierade enligt:
ISO 14001:2015

Tillstånd och certifikat

Transport: 

 • Yrkestrafiktillstånd
 • Tillstånd för internationell godstransport på väg i yrkesmässig trafik
 • Tillstånd till yrkesmässig transport av avfall som inte är farligt avfall enligt 26§ avfallsförordningen (2001:1063)
  >> Läs mer (PDF)
 • Tillstånd till yrkesmässig transport av farligt avfall
  enligt 26§ avfallsförordningen (2001:1063)
  >> Läs mer (PDF)
 • Vi har tillstånd att transportera avfall och farligt avfall.
 • Tillstånd för transport av animaliska biprodukter (ABP)
 • Tillstånd för yrkesmässig uthyrning av fordon

Kvalitet:
Kvalitetscertifierade enl SS-EN ISO 9001:2015
Certifikat nr 14503577
>> Läs mer (PDF)

Miljö:
Miljöcertifierade enl. SS-EN ISO 14001:2015
Certifkatsnr 14503578
>> Läs mer (PDF)

Rulla till toppen