Nyheter från Basab

Nytt år och en sammanfattning av 2021

Vi kliver in i 2022 med god framtidsanda. Under hösten 2021 blev det klart att vi tillsammans med Närkefrakt får förtroende att fortsätta med insamling av pant från butiker åt Returpack i ett nytt avtal som träder i kraft under 2023. Det nya avtalet innebär en utökning av driftområdet och kommer omfatta Örebro län, Västmanlands län samt delar av Värmlands och Sörmlands län. Under året kommer vi förbereda inför detta hedrande uppdrag.

Vi har även fått förlängt på avtalen gällande insamling av hushållsavfall åt Örebro kommun samt insamling av förpackningar på återvinningsstationer åt FTI vilket är väldigt roligt. Vi kommer även börja tömma underjordsbehållare i Hällefors kommun åt Samhällsbyggnad Bergslagen.

Den sista februari tömde vi sista tunnorna i Askersund och Laxå kommuner. Ett uppdrag vi innehaft och utfört på uppdrag av Stena Recycling åt Sydnärkes kommunalförbund sedan 2014 har därmed kommit till avslut. Efter politiskt beslut har Sydnärke valt att ta över avfallsinsamlingen i egen regi.

Vi tackar för ett gott samarbete och önskar lycka till!

Under 2021 har vi även fortsatt växa inom nischen dryckesdestruktion. Tidigare kunder har återkommit och nya kunder har tillkommit, detta är glädjande! Om du har behov av destruktion av dryck, tveka inte att höra av dig, inget uppdrag är för stort eller för litet.

Rulla till toppen