Återvinningstransporter

Vi samlar in och transporterar återvinningsmaterial, såsom elektronik, pappers-, plast-, glas- och metallförpackningar, tidningar, well, kontorspapper och sekretessmaterial.

Vi hämtar även PET och burk från butiker i Örebro län, Västmanlands län och delar av Värmlands län åt Returpack. Allt detta kan sedan återvinnas till nya förpackningar vilket bidrar till en bättre miljö.

Vi utför dessutom olika miljöservicetjänster, som städning av källsorteringsrum, bortforsling av grovsopor samt framdragning av avfallskärl med mera.

För att utföra återvinningstransporter använder vi moderna frontlastare samt komprimatorbilar med flera fack. Vi har enfacks-, tvåfacks-, samt trefacksbilar. Vi har även komprimatorbilar med kran som används för tömning av nedgrävda avfallsbehållare.

På uppdrag av Stena Recycling hämtar vi förpackningar, tidningar, elektronik, farligt avfall och sekretessmaterial hos företag och bostadshus.

Vi hämtar även återvinningsmaterial hos företag och bostadshus åt Prezero.

Vi hämtar förpackningar och tidningar åt Örebrobostäder AB och tömmer pappers-, plast-, och metallförpackningar på FTI:s återvinningsstationer i hela Örebro län.

Alla våra transporter sker på uppdrag av Närkefrakt.

Frontlastare
Scania P410lb6x2*4
Frontlastare
Scania P410lb6x2*4
Frontlastare
Scania P380db6x2*4
Frontlastare
Scania P410lb6x2*4
Frontlastare
Frontlastare
Scania P410lb6x2*4
Tvåfacks returpacksbil, insamling av PET och burk från butiker
Trefacksbil
SCANIA P320B6x2*4NB
Tvåfacksbil
Enfacksbil - biogas
Scania L340 B6x2*4NB
Komprimatorbil för tömning av kärl och nedgrävda behållare
Scania P320DB6x2x4
Trefacksbil
Scania P320db6x2*4
Tvåfacksbil
Scania P280DB6x2*4
Tvåfacksbil
VOLVO FM-300 6X2
Komprimatorbil
Scania P320Lb6x2*4
Biogasbil, tvåfackare
Mercedes 2628G
Mercedes Econic
Mercedes
Enfacksbil
Scania P320db6x2*4
Trefacksbil
Föregående bild
Nästa bild
Rulla till toppen